SEKIMORI  ISHI  MODERN ©

現代の関守石

INTERNATIONALE EXPOSITIE SCULPTUREN

Binnen een modern kader tonen ruim 23 Europese kunstenaars de symboliek van SEKIMORI ISHI MODERN. Het oorspronkelijk Japanse symbool voor grenssteen.

Sekimori ishi , traditioneel (gebundelde steen; grenssteen; stopsteen.) is een oud 16e eeuw Japans gebruik:

Het is in Japan gebruikelijk dat de gasten die de traditionele theeceremonie gaan gebruiken zich op eigen gelegenheid eerst wat verpozen in de theetuin van de gastheer en vervolgens de weg zelf weten te vinden door de tuin naar het theehuisje.

Het kan zijn dat men op een van de paden een bijzondere steen aantreft. Een steen kruislings omwonden met touw en een mooie knoop bovenop, staat zomaar midden in de toegangsweg of splitsing van paden in deze klassieke Japanse theetuin.

Op deze manier maakt men op een subtiele wijze duidelijk dat het niet de bedoeling is de weg te vervolgen of het afgebakende pad in te slaan. Men zal de wens van de gastheer respecteren en een ander pad kiezen.
 

De gastheer heeft hier een bedoeling mee. Het pad zal nooit afgesloten zijn omdat achter de steen
de tuin niet toonbaar is.
De gastheer hoopt dat de gasten in de tuin bijvoorbeeld de uitverkoren plant ontdekken die juist in
een bijzonder stadium verkeert.
Dit onderwerp zal tijdens de Theeceremonie ter sprake komen.
“Waarnemen of zien” is hier in plaats van kijken een voorbeeld van een belangrijke Zen oefening.
De Japanse Theeceremonie ook wel “de weg van de Thee ”genoemd heeft een aan Zen gerelateerde
achtergrond. Achter deze benaming gaat een volledige Zen praktijk schuil.
Alle voorwerpen in het Theehuis staan ten dienste aan deze Zen bijeenkomst. De rolschildering, de ikebana
bloemschikking en de voorwerpen voor de thee.

Het begrip K U N S T

Het begrip “kunst” moet men hier beschouwen vanuit de Japanse betekenis: “Tot de kunst behoort
alles wat waarde heeft om het karakter van de mens te vormen.”
De Zen filosofie heeft tot op de dag van vandaag een fundamentele invloed op alle aspecten van het
Japanse culturele leven. Men mag de ingrijpende invloed van de Zen-geest op alle vormen van Japanse
kunst als vormend element beschouwen. Het waren de Japanners die in de 6de eeuw het belangrijkste
ingrediënt aan Zen toevoegden: EENVOUD.
Zen is : vrij worden van conditionering en vooronderstellingen, die onze geest hebben ingeperkt.
Kortom Zen stelt geen grenzen aan zelfexpressie.

Een opvallend aspect van de hedendaagse Japanse kunst is de diepe worteling in culturele en ambachtelijke tradities.
Met name ambachtelijke producten reflecteren veel aspecten van de Japanse cultuur. In het dagelijks leven zie je veel perfect gemaakte of perfect afgewerkte objecten of voorwerpen. In Japan is ambacht een synoniem voor kunst.
Japanse kunstenaars ontkennen tradities niet, maar laten deze op een vanzelfsprekende manier terugkomen in hun werk.
Het ‘Westen’ heeft een veel gecompliceerdere verhouding met de traditie. Sinds de twintigste eeuw domineert de voortgangsgedachte en wordt ‘traditie’ beschouwd als ‘Niet van deze tijd’ en is het zelfs enigszins verdacht. Niet in Japan. Hedendaagse Japanse kunstenaars gaan op een subtiele, vanzelfsprekende manier om met deze thematiek, werkend vanuit hun sterke culturele traditie.
Een ontwikkeling die we in het westen ook weer constateren.

 
Het vernieuwende in de vormentaal van SEKIMORI ISHI MODERN:

De REIZENDE expositie SEKIMORI ISHI MODERN is een primeur in de beeldende kunst.
Het unieke van deze expositie is dat de traditionele Japanse “Grenssteen” wereldwijd nooit eerder
op moderne wijze is verbeeld en tentoongesteld. Zelfs niet in Japan.

“SEKIMORI ISHI MODERN” is een moderne uitwerking van de traditionele Japanse sekimori ishi
waarbij het functionele aspect tijdens de exposities ondergeschikt is.
Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van de objecten onder de titel SEKIMORI ISHI MODERN is er
naar gestreefd om het filosofische equivalent en het karakter van de oorspronkelijke sekimori ishi
te behouden.
De deelnemende kunstenaars zijn uitgenodigd de natuursteen of het touw of beide materialen van de traditionele “grenssteen” te vervangen door andere materialen zodat een modern vormgegeven object ontstaat, waarbij het omwikkelen vervangen mag worden door verankeren, klemmen, ingieten of doorboren.
De eventuele omwikkeling hoeft niet volledig te zijn. De suggestie is reeds voldoende.
Daarnaast werd hen gevraagd : laat je gedachten gaan op basis van wat de Sekimori Ishi traditioneel je ingeeft. Leg dat vast als een soort ”afspraak” en maak vervolgens jouw object.
Dus geen verbod, geen dwang, slechts een verzoek gebaseerd op wederzijds respect. Respect voor je omgeving en voor de ander.

Het resultaat : Een verzameling objecten bescheiden en ingetogen van vorm. Geen protserige, schreeuwende obstakels maar zoals de oeroude steen, zuiver, bescheiden, eenvoudig en simpel, de boodschap uitstralende die de kunstenaar er heeft ingelegd.

De onderliggende filosofie van Sekimori Ishi Modern

Veel Japanners kennen de betekenis, de bedoeling en de symboliek van die gestapelde en met touw
omwonden stenen van de traditionele sekimori ishi en respecteren de ongeschreven wet die
voorschrijft het pad achter die “grenssteen” niet te betreden.
De organisatie van SEKIMORI ISHI MODERN, heeft zich de vrijheid veroorloofd de ontwikkeling van
de sekimori ishi na eeuwen te vernieuwen door deze uit de stilstand te halen om zodoende
de boodschap van SEKIMORI ISHI MODERN te integreren in de huidige samenleving.Bas Koch Peter Bremers Michio Takahashi

Die vernieuwing bestaat niet alleen uit de vernieuwing van de kunstzinnige beeldentaal maar ook uit een
vernieuwing van de dieper liggende Zen boodschap van sekimori ishi. De onderliggende boodschap en
filosofie van de oorspronkelijke objecten van SEKIMORI ISHI van Bas Koch uit 2010 is eerbied en respect
zowel voor de aarde, de natuur, de mens en zijn goed.

Kunnen wij met deze ogenschijnlijk eenvoudige scheppingen van SEKIMORI ISHI MODERN het
bewustzijn aanwakkeren meer respect te hebben in de meest ruime zin van het begrip? Evenals de
ogenschijnlijk simpele sekimori ishi dat ooit in de theetuin op subtiele wijze heeft afgedwongen!