Project Inleiding     Sekimori ishi traditioneel     Sekimori Ishi modern

In de periode van september 2013 tot en met september 2015 is de Internationale reizende expositie SEKIMORI ISHI MODERN op 5 locaties in Nederland en Frankrijk te zien geweest.

Dit prachtige thema heeft vele bezoekers geboeid.
Citaat uit het voorwoord van de catalogus van filosoof Jean Claude Le Moigne (Bourg de Sirod, Frankrijk) : “Het artistieke initiatief Sekimori Ishi Modern, van oorsprong een zeer oude culturele Japanse traditie, is interessant om verschillende redenen. Ten eerste wordt er zo een band gelegd tussen een zeer oude Japanse gewoonte met hedendaagse artistieke en culturele overdenkingen in Europa. En ten tweede kan het met actuele technische mogelijkheden een inspiratiebron worden om een oude relatie en verkeerscode, die nagenoeg geen artistiek doel had, om te zetten in een kunstobject. Tenslotte kan dat een onderzoek van een nieuw terrein voor kunstuitdrukkingen openen.”

Eind 2015 kunnen wij deze vooruitziende blik van Jean Claude bevestigen. De oorspronkelijke
objecten “Sekimori Ishi” van Bas Koch uit 2010 en de moderne objecten die voor deze expositie gemaakt
zijn waarin het thema “Sekimori Ishi” zowel fysiek als filosofisch goed herkenbaar is behoren inmiddels tot
de meest recente internationale kunststroming in de beeldende kunst het “Internationalisme”.
Daarmee verkeren deze objecten in goed gezelschap van werken van Al Weiwei, Kutlug Ataman, Subodh Gupta enz
( Tate Collection ).

De woorden van Jean Claude geven tevens uitdrukking aan de wens van enkele enthousiaste kunstenaars over enige tijd een TWEEDE EDITIE onder de naam SEKIMORI ISHI MODERN II te organiseren.
De bedoeling is meer Japanse kunstenaars in het project te betrekken om een nauwere relatie tussen de culturen te realiseren. Het streven is een expositie te organiseren van een dusdanig hoog niveau dat die ook, naar wij hopen, in Japan te zien zal zijn.
 


Klik voor vergroting

Catalogus

De prachtige catalogus, behorende bij dit project, kunnen wij u na ontvangst van € 3,00 digitaal toezenden.
De geïllustreerde catalogus is bijzonder interessant door de korte beschrijving van de individuele interpretatie van de kunstenaar of de filosofische achtergrond van ieder object.
Vermeldt bij de betaling uw e-mailadres en de mededeling: catalogus Sekimori Ishi Modern.
Rekening nr: NL44 ASNB 0707 1173 72 BIC: ASNBNL21
Ten name van B.Koch | Kleine Brogel | België
Project Inleiding

Tijdens en voor de expositie ‘Kunst en ontmoeting 2012’ te Mill (Nederland) is het benutte thema van enkele objecten van Bas Koch aanleiding geweest voor de organisator Louis Kuyper een internationaal reizende expositie te organiseren onder het thema:

'SEKIMORI ISHI MODERN'

Alles wat daarna leidde naar het project 'Sekimori ishi modern' was gestoeld op wederzijdse kruisbestuiving tussen Bas Koch en Louis Kuyper.


 De oorspronkelijke beelden die de aanleiding zijn geweest voor deze expositie.
 Kunstenaar Bas Koch.
'Sekimori ishi I en II' mei 2010.

Deze cyclus exposities onder bovengenoemde titel is een primeur in de beeldende kunst.
Het unieke van deze expositie is gelegen in het feit dat de traditionele Japanse “Grenssteen” wereldwijd nooit eerder op op deze schaal op moderne wijze is verbeeld en tentoongesteld. Bij ons weten zelfs niet in Japan.

Een groep van wel zeker 23 enthousiaste kunstenaars gaan zich met dit thema bezighouden en zullen hun eigen interpretatie geven en het vervolgens visueel maken in hun werk. Iedere kunstenaar zal vertegenwoordigd zijn door 2 tot drie objecten. De bijdrage van al deze kunstenaars zal zeer divers zijn vanwege de verschillende disciplines. Ook het Sakuhachi genootschap zal een muzikale bijdrage leveren op Japanse bamboefluiten tijdens de opening.
 
Project Inleiding     Sekimori ishi traditioneel     Sekimori Ishi modern

Korte beschrijving van de traditionele Sekimori ishi :Sekimori ishi: (letterlijk:gestapelde steen; figuurlijk: grenssteen; stopsteen.) is een oud 16e eeuws Japans gebruik:

Het is in Japan gebruikelijk dat de gasten die de traditionele theeceremonie gaan gebruiken zich op eigen gelegenheid eerst wat verpozen in de theetuin van de gastheer en vervolgens de weg zelf weten te vinden door de tuin naar het theehuisje.

Het kan zijn dat men op een van de paden een bijzondere steen op het pad aantreft.

Een steen kruislings omwonden met touw en een mooie knoop bovenop, staat ogenschijnlijk zomaar midden in de toegangsweg of splitsing van paden in deze klassieke Japanse theetuin. Wat nu te doen? Er overheen
stappen of......

Op deze manier maakt de Theemeester, die de steen geplaatst heeft, op subtiele wijze duidelijk dat het niet de bedoeling is de weg te vervolgen of het afgebakende pad in te slaan. Men zal een ander pad moeten kiezen.

Deze door vele Japanners gerespecteerde ongeschreven wet komt voort uit het oude gebruik dat Japanners bijzondere stenen omwinden of decoreren met touw en daarmee aangeven dat die plek een mystieke heilige plek is
cq. een tijdelijke verblijfplaats van (Shinto) goden.
 
Project Inleiding     Sekimori ishi traditioneel     Sekimori Ishi modern

Omschrijving van de sculpturen "SEKIMORI ISHI MODERN"

“Sekimori ishi modern” is het concept van een modern equivalent van de traditionele Japanse sekimori ishi waarbij het functionele equivalent tijdens de exposities ondergeschikt is maar daarna wederom, naar believen, geactiveerd kan worden.
Tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase van de objecten onder de titel SEKIMORI ISHI MODERN is nadrukkelijk geijverd dat het filosofische equivalent en het karakter van de oorspronkelijke Sekimori ishi behouden blijft.

Het zou mooi zijn als de toeschouwers en de toekomstige bezitters in de westerse wereld deze filosofie zouden uitdragen en bovenal respecteren.

De enorme toegevoegde waarde van het achterliggende gedachtegoed maakt van ieder object, die de titel “Sekimori ishi modern” mag dragen, een zeer bijzondere sculptuur met voor de fijnproever een filosofische beleving.

20-25 artiesten zullen deelnemen met elk 2-3 objecten.
De artiesten zijn afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Japan en Nederland.
De objecten zijn geschikt om buiten te plaatsen en zijn te koop.
Er is een tweetalige catalogus te koop op alle locaties.