Kaito, Nederland Shakuhachi Genootschap    

Kees Kort van het Shakuhachi Genootschap heeft speciaal voor de expositie van Sekimori Ishi Modern een muziekstuk gecomponeerd en zal op diverse locaties live uitgevoerd worden.
Tijdens de opening van de exposities in Mill, Japanmuseum SieboldHuis te Leiden en het Kruithuis in den Bosch zijn uitvoeringen gepland.
Een CD met deze Sekimori Ishi Modern compositie zal te koop zijn op alle locaties en de muziek zal voortdurend te horen zijn.
 

SEKIMORI ISHI MODERN SHAKUHACHI MUSIC
door Kees Kort
  Klik hieronder om af te spelen. 


Vertaald in de muzikale terminologie van de shakuhachi is de Sekimori Ishi als een “moment bevroren in de tijd” waar we niet om heen kunnen: “het is maar een steen met een touw of i.d.” maar we kunnen niet onze geplande weg voortzetten, we moeten een andere weg kiezen dan we ons voorgenomen hadden. Deze onontkoombaarheid wordt door mij muzikaal vertaald in een consequente opeenvolging van tonen, die bepalend is voor de honkyoku, de klassieke Zen muziek van de shakuhachi: de grondtoon is de mysterieuze stilte, het middelpunt van de aarde. De opbouw van de tonen is, net als het touw of “ het menselijke aspect” van de Sekimori Ishi de vertaling er van in onze materiële wereld.

 
Kees Kort

speelt sinds 1989 de shakuhachi, de Japanse bamboefluit. Na een aantal jaren zelfstudie met behulp van lesboeken, muziekcassettes e.d. kreeg hij lessen van o.m. Yoshikazu Iwamoto  en Ichiro Seki. In 2000 bezocht hij Japan, had daar ontmoetingen met shakuhachimeesters als Yokoyama Katsuya, Tadashi Tajima en een optreden met Aoki Reibo en zijn studenten. Hij nam lessen bij Akikazu Nakamura, die hij als zijn persoonlijke leraar beschouwt. Om de shakuhachi ook in Nederland grotere bekendheid te geven richtte hij “KAITO” op, het Nederlands Shakuhachi Genootschap.
Sinds begin 2004 woont Kees Kort in Leiden en geeft daar ook (aan huis) lessen, workshops en (kleinschalige) huisconcerten.
Kees Kort speelt 2 maal per maand in het Museum voor Volkenkunde te Leiden, regelmatig ook bijgestaan door een of meer leerlingen: iedere eerste en vierde zondag van de maand van 12.00 tot 13.00 uur in de Japanzaal op de eerste etage (zie ook http://www.rmv.nl/).
Naast de meditatieve Zenmuziek (Honkyoku) speelt Kees Kort ook o.a. Japanse ensemblemuziek (Sankyoku) (indien mogelijk begeleid op de Japanse koto), Japanse volksmuziek (Minyo) en kindermuziek (Dojo). Daarnaast geeft hij meditatieve klankconcerten, waarbij ook fluiten afkomstig van andere landen en culturen worden bespeeld, zoals o.a.: uit India (bansuri), Turkije (ney, qawwal), Indonesië (suling) en Bali (suling gambuh) Peru (panfluit, qena, zampona en toyo) en Rusland (kalyuka).

CD´s met shakuhachimuziek van Kees Kort:
- Empty Sky (1995) (meditatieve klankreis) door Geert Verbeke, Yanto van den Heuvel en Kees Kort.
- Gado Gado (1998) (Indonesische volksmuziek) door de Lingkungan Seni Komara Sunda met Kees Kort en Ivan Lutfi.
- A Binaural journey through Japan (traditionele Japanse sankyoku en honyoku met Roderik de Munck - koto; Ken Tanaka & Antonio Olias - shakuhachi, uitgebracht bij Binaural, zie op http://www.binaural.nl/)
- Bamboo Sprouts (Traditionele volksmuziek etc. uit Japan)
 
Honkyoku  

is de naam van de muziek die vanouds op de shakuhachi werd gespeeld. Letterlijk betekent dit “oorspronkelijke muziek (voor de shakuhachi)”. Het is eerder een soort van “hoorbare meditatie” ofwel “klanken die ontstaan zijn vanuit de diepte van de verstilde geest” dan muziek in de zin die we tegenwoordig hieraan geven. Op de shakuhachi kan echter elke denkbare vorm van muziek worden gespeeld, naast de Japanse volksmuziek, gecomponeerde ensemblemuziek ook eigentijdse volksmuziek, pop, jazz, etc.
 
 
Het Nederlands Shakuhachi Genootschap “Kaito”  

KAITO is een vereniging die is opgezet om het bespelen van de SHAKUHACHI, de Japanse bamboefluit, te stimuleren en bekend te maken.
Sinds januari 2003 is het huisadres van de vereniging gevestigd in Leiden:

Kees Kort, voorzitter,
Van Galenstraat 1
2315 KK Leiden
tel.nr.: (071) 4016814 of 06 55823615.

KAITO organiseert shakuhachilessen en -workshops, optredens, concerten, muzikale meditaties en verstrekt informatie over nationale en internationale wetenswaardigheden op het gebied van de shakuhachi.
Sinds kort heeft de vereniging een vernieuwde website die actuele informatie verstrekt: www.shakuhachi.nl
 
 
Shakuhachi  

De Japanse bamboefluit:
De shakuhachi zoals deze er nu uitziet ontstond in de 17e eeuw toen werkloze samurai, Japanse ridders, vermomd als bedelende priesters, fluitspelend door het land trokken. Van onder hun gevlochten tengai, hoofddeksel in de vorm van grote manden, bespioneerden zij de omgeving in opdracht van de shogun, de militaire leider van Japan. In de gewelddadige Edo-periode diende de bamboefluit als slagwapen en werd gemaakt van het meest massieve deel van de bamboestengel, het gedeelte vlak boven de wortel. Het was een uitkomst voor de samurai aan wie het verboden was nog langer een zwaard te dragen.
Ondanks zijn heftige imago is de shakuhachi een meditatie-instrument bij uitstek. Er wordt zowel oude religieuze (Boeddhistische) als wereldlijke muziek op gespeeld. Het wereldlijke repertoire, onder andere voor ensemble met koto en shamisen, is ontstaan in de moderniseringsgolf van de negentiende eeuw toen de religieuze praktijken van de shakuhachi spelende sekten een tijdje verboden zijn geweest. De meeste shakuhachi spelers zien de shakuhachi tegenwoordig niet als een religieus instrument, maar als een muziekinstrument met spirituele aspecten.
De klank van de shakuhachi kenmerkt zich door een enorme levendigheid, of er nu ingetogen meditatiemuziek of uitbundige ensemblemuziek mee wordt gespeeld. Daarvoor zorgen zowel de bouw als de speeltechniek. De vorm van het mondstuk, de conisch toelopende boring in de fluit en de dikke wand bewerkstelligen een klank waarin boventonen een groot aandeel hebben.